Welkom op de website van Multi-Mediation.

In de huidige multiculturele samenleving wordt steeds meer aandacht besteed aan de omgang tussen mensen van verschillende culturen. Waar in relaties tussen personen van dezelfde culturele identiteit al gemakkelijk misverstanden en miscommunicatie ontstaan, vergen interculturele conflicten nog meer specifieke aandacht. In een intercultureel conflict kunnen onbegrip en gezichtsverlies een belangrijke rol spelen. Zij kunnen zorgen voor miscommunicatie en escalatie. Dit soort conflicten zijn op te lossen met mediation om zo alles wat er speelt op tafel te krijgen. Mediation richt zich op het wegnemen van vooroordelen, begrip, acceptatie en het vaststellen van de eigen grenzen. Omgaan met bijvoorbeeld verschillen in etniciteit en nationaliteit vraagt om de vaardigheid om pijnpunten aan alle kanten goed te identificeren en onder de aandacht te brengen. De kunst is om een win-win situatie te creëren – mijn belang te verenigen met jouw belang, te werken naar een overeenkomst en een vruchtbare samenwerking. Dit lijkt simpel maar om dit te bewerkstelligen dient de mediator te beschikken over specifieke kennis/kunde en vaardigheden die simpelweg niet te leren zijn vanuit een boek. Het aanbod van dergelijke mediators is erg schaars en de vraag hierna groeit steeds. Dit heeft mij doen besluiten het bedrijf multi-mediation op te richten.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Kijk dan snel naar onze diensten.
Diensten

Wilt u meer weten?

multi mdietion